Advies Toukomstpanel

Het Toukomstpanel heeft het bestuur van Nationaal Programma Groningen geadviseerd over de uit te voeren Toukomstprojecten. Ook adviseerde het panel over  de besteding van de 100 miljoen euro voor Toukomst.

Bij de beoordeling van 59 projecten heeft het Toukomstpanel gebruik gemaakt van de randvoorwaarden van Nationaal Programma Groningen, drie eigen aandachtspunten en publieksbeoordelingen. Ook heeft het panel gekeken naar de 900 ideeën. Het panel heeft zich steeds afgevraagd: draagt dit advies genoeg bij aan de doelen en ambities van Nationaal Programma Groningen? Deze zijn beschreven in het programmakader.

Lef, betere toekomst en Groningse identiteit

De Toukomstprojecten, waarvoor het panel adviseerde een bijdrage te reserveren, vertellen elk op hun eigen manier iets over Groningen. Volgens het panel hebben de projecten lef, dragen ze bij aan een betere toekomst van Groningen en hebben ze een Groningse identiteit. De gekozen projecten in het advies zijn ingedeeld in drie thema’s: Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar.

Start eerste Toukomstprojecten: juli 2021

De uitvoering van de eerste Toukomstprojecten start vanaf juli 2021. Vanaf dan vind je alle actuele informatie over de Toukomstprojecten op de website van Nationaal Programma Groningen.


In een speciale uitzending van RTV Noord kwamen een aantal initiatiefnemers van de projecten aan het woord: