Advies Toukomstpanel

Op deze pagina vind je het advies van het Toukomstpanel over de inzet van 100 miljoen euro Toukomstgeld.

Aan de hand van de randvoorwaarden van Nationaal Programma Groningen, een drietal eigen aandachtspunten en de publieksbeoordelingen, heeft het panel de 59 Toukomstprojecten beoordeeld en geadviseerd welke projecten het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen. Ook heeft het Toukomstpanel de 900 projectideeën bekeken. Het panel heeft zich steeds afgevraagd: draagt dit advies genoeg bij aan de doelen en ambities van Nationaal Programma Groningen, zoals omschreven in het programmakader?

De Toukomstprojecten waarvoor het panel adviseert een bijdrage te reserveren vertellen elk op hun eigen manier iets over Groningen. Volgens het panel hebben de projecten lef, dragen ze bij aan een betere toekomst van Groningen en hebben ze een Groningse identiteit. De gekozen projecten in het advies zijn ingedeeld onder drie thema’s die overeenkomen met de drie geschetste domeinen in het Toukomstbeeld: Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar.

In het adviesdocument lees je alles over de werkwijze, de keuzes en de voorwaarden en aandachtspunten van het Toukomstpanel.

Download advies Toukomstpanel

We zijn gewezen op vragen die zouden kunnen ontstaan over het niet-gehonoreerde project Zechstein Zeestrand. Daarom is aan de downloadversie van het advies op pagina 143 een aanvulling toegevoegd.


In een speciale uitzending van RTV Noord kwamen een aantal initiatiefnemers van de projecten aan het woord: