Toukomstbeeld

Hier zie je het Toukomstbeeld, een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040, gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is gedaan.

Toukomstbeeld

Hier zie je het Toukomstbeeld, een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040, gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is gedaan.

De volgende fase van Toukomst

Het afgelopen jaar hebben ruim 200 Groningers met veel energie samengewerkt om 900 ingestuurde ideeën te bundelen tot 59 vernieuwende en creatieve Toukomstprojecten. Van 22 september tot en met 4 oktober waren de inwoners van onze provincie aan het zet om ze te beoordelen. Vervolgens maakte het Toukomstpanel, met daarin 20 Groningers, een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke Toukomstprojecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst het beste besteed kan worden. Ondertussen ontwikkelde West 8 het Toukomstbeeld: een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040.

Het Toukomstpanel heeft het advies en het Toukomstbeeld overhandigd. RTV Noord maakte een speciale Toukomstuitzending en met initiatiefnemers van projecten. We zijn trots op alle inzet en het resultaat dat we met z’n allen hebben bereikt, en gaan vol enthousiasme verder met de volgende fase: het uitwerken en uitvoeren van de gekozen projecten. 

Meer over het advies en de speciale uitzending

Toukomst? Wat gebeurt wanneer?

13 januari - 31 maart

Stap 1: Het insturen van ideeën voor Groningen kon van 13 januari tot en met 31 maart. Maar liefst 900 ideeën kregen we binnen via de website én haalden we op tijdens de Toukomsttour met onze groene bus.

Juni - augustus

Stap 2: Ruim 200 Groningers hebben tijdens drie bundelbijeenkomsten de ideeën gebundeld én uitgewerkt tot 59 bijzondere en vernieuwende projecten voor de toekomst van Groningen.

22 september - 4 oktober

Stap 3: Op de website of via de speciale Toukomstkrant die huis-aan-huis is verspreid, kunnen Groningers de projecten beoordelen en aangeven welke projecten volgens hen uitgevoerd moeten worden. In deze periode wordt ook het Toukomstbeeld van Groningen gemaakt.

Oktober - december

Stap 4: Het Toukomstpanel maakt een advies over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst kan worden besteed.

Januari 2021

Stap 5: Het Toukomstpanel presenteert de gekozen projecten en het advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Ook wordt het Toukomstbeeld gepresenteerd.

Komende jaren
nu actief

Stap 6: De gekozen Toukomstprojecten worden uitgewerkt en uitgevoerd. Projecten die het verschil gaan maken voor de toekomst van Groningen.

Toukomstnieuws

3 februari 2021

Hoe Toukomstpanel tot verantwoorde en te verantwoorden keuzes is gekomen

Recent heeft het Toukomstpanel zijn advies afgerond en aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen overhandigd. Dat was…

Lees dit bericht
28 januari 2021

Bekijk vanaf vandaag Toukomstbeeld: een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040

In het afgelopen jaar zijn 900 ideeën ingestuurd, online en offline groepsgesprekken gevoerd met 200 mensen om ideeën…

Lees dit bericht

Toukomst werkt samen met: