Toukomstbeeld

Hier zie je het Toukomstbeeld, een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040, gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is gedaan.

Toukomstbeeld

Hier zie je het Toukomstbeeld, een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040, gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is gedaan.

De volgende fase van Toukomst

Eind januari 2021 presenteerde het Toukomstpanel, met daarin 20 Groningers, een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten het beste uitgevoerd kunnen worden. Het panel adviseerde hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst volgens hen moet worden besteed. Ondertussen ontwikkelde West 8 het Toukomstbeeld: een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040 op basis van alle voor Toukomst ingestuurde ideeën.

Het Toukomstpanel overhandigde het advies en het Toukomstbeeld op 28 januari 2021. RTV Noord maakte hierover een speciale Toukomstuitzending. Hiermee startte een nieuwe fase voor Toukomst, die tot halverwege 2021 duurt.

Bekijk hier het overzicht van de door het panel gekozen Toukomstprojecten. Het gaat om twee grote, overkoepelende projecten: Roemte en de Landschapswerkplaats en 44 andere Toukomstprojecten en ideeën. Deze 44 zijn onderverdeeld in de drie domeinen van het Toukomstbeeld: Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar.

Per Toukomstproject lees je een korte omschrijving en het oordeel van het panel over dit project, inclusief het bedrag dat ervoor is gereserveerd. Veel gekozen projecten moeten nog verder worden uitgewerkt voordat ze echt kunnen starten. Het Toukomstteam helpt de initiatiefnemers hierbij. Ondertussen maakt het Toukomstteam op basis van het advies van het panel een programmaplan. De beoordelingscommissie toetst of het programmaplan en de projecten aan het programmakader van Nationaal Programma Groningen voldoen.

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. De uitvoering van de eerste Toukomstprojecten start na de zomer van 2021. Vanaf dat moment vind je de informatie over de projecten op de website van Nationaal Programma Groningen. De inhoud van deze Toukomst website vernieuwen we vanaf 1 juli 2020 niet meer. Deze site blijft wel bestaan om de aanpak en de resultaten van het eerste jaar Toukomst terug te kunnen zien.

Lees verder over de vervolgstappen van Toukomst in het eerste halfjaar van 2021.

Toukomst? Wat gebeurt wanneer?

13 januari - 31 maart 2020

Stap 1: Het insturen van ideeën voor Groningen kon van 13 januari tot en met 31 maart 2020. Maar liefst 900 ideeën kregen we binnen via de website en haalden we op tijdens de Toukomsttour met onze groene Toukomstbus.

Juni - augustus 2020

Stap 2: Ruim 200 Groningers hebben tijdens drie bundelbijeenkomsten de ideeën gebundeld én uitgewerkt tot 59 bijzondere en vernieuwende projecten voor de toekomst van Groningen.

22 september - 4 oktober 2020

Stap 3: Op de website of via de speciale Toukomstkrant, konden Groningers de projecten beoordelen en aangeven welke projecten volgens hen uitgevoerd moeten worden. Meer dan 6000 Groningers deden dit. Er kwamen ruim 30.000 beoordelingen binnen. In deze periode werd ook het Toukomstbeeld van Groningen gemaakt.

Oktober - december 2020

Stap 4: Het Toukomstpanel maakte een advies over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst kan worden besteed.

28 januari 2021

Stap 5: Het Toukomstpanel presenteerde op 28 januari 2021 de gekozen Toukomstprojecten en het advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Ook werd het Toukomstbeeld gepresenteerd.

Na de zomer van 2021 en komende jaren
nu actief

Stap 6: De gekozen Toukomstprojecten worden uitgewerkt en uitgevoerd. Bekijk de planning.

Informatie en de stand van zaken rond de Toukomstprojecten vind je vanaf 1 juli 2021 op de website van Nationaal Programma Groningen.

Toukomstnieuws

17 mei 2021

‘Het begeleiden van projecten is heel uiteenlopend’

Pepijn Bontsema (23) is sinds februari dit jaar betrokken bij Toukomst. Als assistent projectbegeleider begeleidt hij zes projecten…

Lees dit bericht
30 april 2021

‘Als je altijd doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’

Marcel Niemeijer is ondernemer en panellid van het Toukomstpanel. Het panel, met daarin twintig inwoners uit de provincie…

Lees dit bericht