Toukomstbeeld

Hier zie je het Toukomstbeeld, een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040, gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is gedaan.

Toukomstbeeld

Hier zie je het Toukomstbeeld, een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040, gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is gedaan.

De volgende fase van Toukomst

Eind januari 2021 publiceerde het Toukomstpanel, met daarin 20 Groningers, een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst volgens het panel moet worden besteed. Ondertussen ontwikkelde West 8 het Toukomstbeeld: een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040 op basis van alle voor Toukomst ingestuurde ideeën.

Het Toukomstpanel overhandigde het advies en het Toukomstbeeld op 28 januari 2021. RTV Noord maakte hierover een speciale Toukomstuitzending. Hiermee komt Toukomst in een nieuwe fase, die tot halverwege 2021 duurt.
De meeste gekozen projecten moeten nog verder worden uitgewerkt voordat ze ook echt kunnen starten. Het Toukomstteam helpt de initiatiefnemers hierbij.
Parallel maakt het Toukomstteam op basis van het advies van het panel een programmaplan. De beoordelingscommissie toetst of het programmaplan en de projecten aan het programmakader van Nationaal Programma Groningen voldoen.

Loopt dit allemaal volgens planning, dan starten de eerste Toukomstprojecten na de zomer.

Lees verder voor de vervolgstappen in het eerste halfjaar van 2021.

Toukomst? Wat gebeurt wanneer?

13 januari - 31 maart

Stap 1: Het insturen van ideeën voor Groningen kon van 13 januari tot en met 31 maart. Maar liefst 900 ideeën kregen we binnen via de website én haalden we op tijdens de Toukomsttour met onze groene bus.

Juni - augustus

Stap 2: Ruim 200 Groningers hebben tijdens drie bundelbijeenkomsten de ideeën gebundeld én uitgewerkt tot 59 bijzondere en vernieuwende projecten voor de toekomst van Groningen.

22 september - 4 oktober

Stap 3: Op de website of via de speciale Toukomstkrant die huis-aan-huis is verspreid, kunnen Groningers de projecten beoordelen en aangeven welke projecten volgens hen uitgevoerd moeten worden. In deze periode wordt ook het Toukomstbeeld van Groningen gemaakt.

Oktober - december

Stap 4: Het Toukomstpanel maakt een advies over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst kan worden besteed.

Januari 2021

Stap 5: Het Toukomstpanel presenteert de gekozen projecten en het advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Ook wordt het Toukomstbeeld gepresenteerd.

Komende jaren
nu actief

Stap 6: De gekozen Toukomstprojecten worden uitgewerkt en uitgevoerd. Projecten die het verschil gaan maken voor de toekomst van Groningen. Bekijk de planning

Toukomstnieuws

12 maart 2021

Onderzoek Toukomst: hoe doen we het?

We zeggen het vaak: Toukomst is uniek! Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een…

Lees dit bericht
3 februari 2021

Hoe Toukomstpanel tot verantwoorde en te verantwoorden keuzes is gekomen

Recent heeft het Toukomstpanel zijn advies afgerond en aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen overhandigd. Dat was…

Lees dit bericht